14/12/2020 20:13 GMT+7

Trường hợp nào thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định mới?

N.AN
N.AN

TTO - Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn quy định với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại.

Trường hợp nào thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định mới? - Ảnh 1.

Chính phủ quy định rõ các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế - Ảnh: Q.ĐỊNH

Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi quy định về các trường hợp tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế khi chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại.

Với đối tượng này, cơ quan tổ chức bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không thể bố trí việc làm khác hoặc cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Những trường hợp có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản, với 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Hoặc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Trường hợp có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật sẽ thuộc diện này.

Đồng thời, với trường hợp năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cũng sẽ thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Ngoài các trường hợp trên, còn 2 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế vẫn thực hiện theo nghị định 108/2014/NĐ-CP là:

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự; dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

Tinh giản biên chế, tiết kiệm 10.000 tỉ đồng ngân sách năm 2019 Tinh giản biên chế, tiết kiệm 10.000 tỉ đồng ngân sách năm 2019

TTO - Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức trung ương khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu trả lương theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên