Tag: Trường ĐH Gia Định

Đại học đào tạo 3 năm, học phí rẻ liệu có đảm bảo chất lượng?

Học phí rẻ, thời gian đào tạo đại học rút ngắn còn 3 năm đang được Trường ĐH Gia Định (TP.HCM) coi là ưu điểm của mình. Tuy nhiên, liệu điều này có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo hay không?

Đại học đào tạo 3 năm, học phí rẻ liệu có đảm bảo chất lượng?

TTO - Học phí rẻ, thời gian đào tạo đại học rút ngắn còn 3 năm đang được Trường ĐH Gia Định (TP.HCM) coi là ưu điểm của mình. Tuy nhiên, liệu điều này có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo hay không?

Đào tạo chương trình tài năng đáp ứng nhu cầu xã hội

Năm 2022, Trường Đại học Gia Định mở thêm Chương trình đào tạo tài năng nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu xã hội.