Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Trung thu của Linda Kiều

01/10/2017 18:33 GMT+7

TTO - Đêm trung thu sếp bắt Linda Kiều thức suốt đêm...

Trung thu của Linda Kiều - Ảnh 1.

Tranh NGUYỄN TÀI - Lời THU ĐIỀN