Tag: trốn đóng bảo hiểm

Đề nghị doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội không được đấu thầu, thi công, mua sắm từ ngân sách

Người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị từ nguồn vốn của Nhà nước…

Bổ sung phần 'thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội' trên ứng dụng VssID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo ứng dụng VssID bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn 200.000 người bị nợ bảo hiểm, Công đoàn đề xuất báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội giải pháp

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất Chính phủ giao Công đoàn phối hợp các cơ quan khác tìm phương án bảo vệ quyền lợi cho hơn 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội.