Thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Trở thành chuyên gia nghiên cứu kinh tế

14/05/2016 16:00 GMT+7

Chương trình đào tạo Kinh tế học của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt chất lượng theo chuẩn chất lượng của hệ thống các trường ĐH thuộc khối ASEAN.

Nghiên cứu kinh tế của quốc gia hoặc quốc tế- Ảnh: internet

Nhà kinh tế học nghiên cứu các tình huống, điều kiện kinh tế của một quốc gia, quốc tế hoặc những đặc trưng riêng của từng ngành, từng vùng, đưa ra các học thuyết, lý thuyết kinh tế.

Trên cơ sở đó, nhà kinh tế học tư vấn, hỗ trợ các chính trị gia và các nhà sản xuất lập kế hoạch phát triển kinh tế sao cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ cân đối và có hiệu quả nhất và chỉ ra cho họ những điểm mất cân bằng của nền kinh tế để có chính sách điều chỉnh.

Kiến thức đa dạng

Để đáp ứng được tiêu chuẩn công việc, trường chú trọng đào tạo đội ngũ những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học. Những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp.

Đào tạo nên đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ; những chuyên gia kinh tế có khả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kinh tế học; những cử nhân kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức sâu rộng, hiện đại về kinh tế học cũng như các phân nhánh kinh tế học trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường và vận dụng các kiến thức trong phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề và trong doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hiểu và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu, dự báo kinh tế trong phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. Hệ thống được các kiến thức liên ngành luật kinh tế, quản trị, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh quốc tế… và vận dụng hỗ trợ các kiến thức kinh tế học trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế có liên quan.

Về kỹ năng chuyên môn, sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học, sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức được trang bị vào các lĩnh vực như: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, vận hành các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp; thiết lập dự án và bảo vệ dự án đầu tư; phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và chính sách của chính phủ; dự báo những biến động và xu hướng của nền kinh tế.

Với kiến thức đã được trang bị, người học ngành này có thể tham mưu các vấn đề kinh tế, chính sách và giải pháp quản trị rủi ro cho các cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; tư vấn, xây dựng và tổ chức các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra họ cũng có thể nghiên cứu độc lập và trình bày kết quả nghiên cứu một cách hiệu quả về các vấn đề kinh tế; vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế vào hoạt động thực tiễn; hình thành kỹ năng tư duy phân tích, nghiên cứu, tổng hợp, phản biện và sáng tạo.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên theo học ngành này cũng được trang bị nhiều kỹ năng mềm như sử dụng thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo; có kỹ năng phối hợp nhóm, làm việc nhóm chủ động; có kỹ năng thu thập dữ liệu, tài liệu, viết báo cáo; có kỹ năng trình bày hiệu quả các vấn đề trước đám đông... được đầu tư đào tạo.

Nhiều vị trí làm việc

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ờ trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng; các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; các tổ chức xã hội, đoàn thể. 

Họ cũng có thể là chuyên viên trong các lĩnh vực phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.  Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế. Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…

Người tốt nghiệp ngành này cũng có thể tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính - ngân hàng...).

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận