Tag: Trần Đức Cường

Đề xuất ‘hạ giải’ tòa nhà Pháp cũ để phục dựng không gian điện Kính Thiên

TTO - Gần 20 năm bàn bạc, Hà Nội đang quyết tâm phục dựng lại điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long, nhưng để làm được cần phải ‘hạ giải’ tòa nhà Cục Tác chiến do người Pháp xây dựng. ‘Hạ giải’ là mỹ từ giảm nhẹ, thực chất là đề xuất phá bỏ.

Hòa hợp và hòa hiếu để phát triển

TTO - 30-4 năm nay - 46 năm hòa bình - thống nhất, 35 năm đổi mới, trong đó có đổi mới tư duy về sử học. Tuổi Trẻ trò chuyện với PGS.TS TRẦN ĐỨC CƯỜNG - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Ngồi nhà dạo hội sách

TTO - Ngày sách Việt Nam (21-4) lần thứ bảy năm nay sẽ không còn cảnh người người kéo đến các hội sách ở các thành phố lớn. Nhưng bù lại, có một hội sách hứa hẹn mở ra cơ hội tham dự cho hàng triệu độc giả trên khắp cả nước trong suốt một tháng.

Tái bản bộ Lịch sử Việt Nam

TTO - Bộ sách Lịch sử Việt Nam của nhiều tác giả, do PGS.TS Trần Đức Cường (chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Sử học) làm tổng chủ biên, vừa được nhà sách Thăng Long và NXB Khoa Học Xã Hội tái bản.