Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020

TP.HCM 'đặt hàng' giải pháp xây dựng đô thị thông minh

10/03/2017 15:57 GMT+7

TTO - Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử là một trong những nội dung trọng tâm để xây dựng đô thị thông minh được TP.HCM xác định trong buổi gặp gỡ ngành công nghệ thông tin - viễn thông.

Với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn thông xây dựng thành phố thông minh, hiện đại”, ngày 10-3, UBND TP.HCM, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM đã có buổi gặp gỡ ngành công nghệ thông tin - viễn thông nhằm tìm các giải pháp hiệu quả cho kế hoạch xây dựng đô thị thông minh.

Theo ông Lê Quốc Cường - phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM - TP đã xác định một trong những nội dung trọng tâm của xây dựng đô thị thông minh là cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử.

Năm 2017, chính quyền TP định hướng thúc đẩy xã hội hóa nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin như trực tiếp đặt hàng các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, tập trung các lĩnh vực ưu tiên gắn với xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Việt Dũng - giám đốc Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM - cho rằng để đặt hàng các doanh nghiệp hiệu quả, chính quyền thành phố phải đóng vai trò thuyền trưởng, hợp tác với khu vực tư để có quy chuẩn rõ ràng từ kiến trúc đến các chuẩn giao tiếp, dữ liệu.

Nhà nước phải công bố rõ “chuẩn” này để các doanh nghiệp, hiệp hội tham gia vào.

Nếu các doanh nghiệp cứ giới thiệu các giải pháp này, giải pháp kia theo kiểu “trăm hoa đua nở” như hiện nay thì hiệu quả chỉ nhỏ giọt vì không thể tích hợp, chia sẻ dữ liệu, TP cần tạo điều kiện để doanh nghiệp bước vào thị trường công, thiết kế cơ chế thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp, hiệp hội cũng trình bày một số giải pháp ứng dụng trong xây dựng đô thị thông minh như giải pháp số hóa tài liệu, nhà kho dữ liệu tập trung trực tuyến cấp thành phố, giải pháp số hóa trong quản lý thu gom vận chuyển rác đưa thành phố sạch và xanh hơn.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.HCM - TP rất muốn các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp ý tưởng giải pháp, nhất là các giải pháp kỹ thuật như xây dựng Trung tâm dữ liệu nguồn mở, xây dựng Trung tâm an ninh mạng.

Thành phố sẽ hướng tới hình thành sàn giao dịch, triển lãm để có chính quyền kiến tạo, kết nối doanh nghiệp giới thiệu và phát triển sản phẩm của mình. Ngoài ra, UBND TP sẽ ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể từng lĩnh vực, từ đó doanh nghiệp phát triển các giải pháp để kết nối, khai thác chung.

H.NHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận