​TP. Đà Nẵng cấp sổ đỏ không quá 25 ngày

29/10/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - Đó là yêu cầu của UBND TP. Đà Nẵng đối với ngành Tài nguyên & Môi trường nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, đối với những hồ sơ, công việc thực hiện đang có vướng mắc như: cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu, đất chuyển đổi có biến động thì nghiên cứu điều chỉnh thời gian giải quyết cho phù hợp; điều chỉnh thời gian giải quyết đối với hồ sơ, dự án có số lượng nhiều.

Đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu là không quá 25 ngày, tức là giảm 5 ngày giải quyết hồ sơ so với quy định tại Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp sổ đỏ, triển khai sớm và hiệu quả dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố đến năm 2018, định hướng đến năm 2020; sớm triển khai tích hợp hệ thống phần mềm một cửa điện tử của thành phố để quản lý, thống kê, theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ chặt chẽ, chính xác.

my5eMFw2.jpg

Đồng thời chính quyền các quận ở Đà Nẵng xem xét, thực hiện thống nhất việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận đối với các phường thuộc quận; sớm xây dựng quy chế phối hợp cụ thể với cơ quan, đơn vị liên quan, quy định chế tài xử lý đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng quy định.

Tại Đà Nẵng, hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận sử dụng đất được thực hiện tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường, gồm 5 phòng chuyên môn và 7 chi nhánh tại các quận, huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2014, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn là 423/44.170 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,95%.

Nguồn: UBND TP.Đà Nẵng
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận