Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018

25/06/2018 16:24 GMT+7

TTO - Sau giờ thi toán thi THPT quốc gia 2018, nhiều thí sinh than đề dài và khó. Dưới đây là gợi ý bài giải môn toán.

Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 1.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 2.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 3.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 4.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 5.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 6.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 7.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 8.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 9.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 10.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 11.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 12.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 13.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 14.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 15.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 16.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 17.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 18.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 19.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 20.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 21.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 22.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 23.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 24.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 25.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 26.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 27.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 28.
Toàn bộ bài giải 24 mã đề toán THPT quốc gia 2018 - Ảnh 29.

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận
  Ý kiến của bạn
  Đăng nhập

  Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

  Bình luận Xem thêm
  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận