Tổ chức tín dụng nào sẽ được cho vay đặc biệt?

28/11/2017 17:10 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.


Tổ chức tín dụng nào sẽ được cho vay đặc biệt? - Ảnh 1.

NHNN lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt - Ảnh: TTXVN

Theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) trong diện kiểm soát đặc biệt sẽ được NHNN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các TCTD khác cho vay đặc biệt để cơ cấu lại TCTD theo phương án đã được phê duyệt.

Các TCTD kiểm soát đặc biệt được sử dụng khoản vay đặc biệt này để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân.

Tuy nhiên, không được sử dụng khoản vay đặc biệt để chi trả cho người có liên quan của TCTD; người điều hành, cổ đông sáng lập của TCTD; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập của TCTD.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, kể từ ngày NHNN đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với lãi suất bằng lãi suất của khoản tái cấp vốn, thời hạn bằng thời hạn còn lại của khoản tái cấp vốn.

Việc xử lý khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo chủ trương của NHNN về cơ cấu lại TCTD hoặc theo phương án cơ cấu lại TCTD được phê duyệt.

Theo dự thảo Thông tư, thời hạn cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản tối đa là 2 năm nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt TCTD để thực hiện phương án cơ cấu lại theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Mức lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN cho các TCTD này bằng lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp đến hạn, TCTD chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt và không được NHNN gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận