Thứ 3, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Tỉnh nông nghiệp phải đi lên từ nông nghiệp

22/01/2014 00:33 GMT+7

TT - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy khi đến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Bình ngày 21-1. Tổng bí thư cho rằng Thái Bình là một tỉnh nông nghiệp thì phải đi lên từ nông nghiệp, nhưng bây giờ là phát triển nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, thế mạnh của Thái Bình còn là kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản...

Tổng bí thư đặc biệt lưu ý Thái Bình phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện thật tốt các chủ trương, nghị quyết của trung ương, đưa nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào thực tế cuộc sống, chống cho được những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong Đảng, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận