Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021

Tiếp tục kiểm tra, giám sát đột xuất Formosa

26/10/2017 15:05 GMT+7

TTO - Bộ Tài nguyên-Môi trường cho biết các bộ ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất với Formosa trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát đột xuất Formosa - Ảnh 1.

Ngày 22-8-2016, tại hội nghị công bố hiện trạng biển miền Trung, ông Đặng Quốc Khánh, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói người dân bốn tỉnh mong chờ về câu hỏi môi trường như thế nào. Ông Khánh khẳng định kết quả được công bố là khả quan, mừng vì thấy rằng biển đã cơ bản tự làm sạch - Ảnh: XUÂN LONG

Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết như vậy trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội liên quan đến việc giám sát các tác nhân gây ô nhiễm môi trường của dự án Formosa Hà Tĩnh.

Chưa đảm bảo tiến độ xây dựng hồ sự cố, hồ sinh học

Báo cáo tới các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết bộ này và UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang giám sát chặt chẽ nguồn thải từ Formosa Hà Tĩnh, đảm bảo việc hoạt động của Formosa theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, sau hơn một năm triển khai đồng bộ các giải pháp, các nguồn chất thải phát sinh từ quá trình vận hành thử nghiệm 19/22 hạng mục công trình của Formosa được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra môi trường.

Báo cáo cũng nêu rõ Formosa đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường và đã đầu tư bổ sung nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam.

Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết đã chỉ đạo thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường biển tại 4 tỉnh ven biển miền Trung với tổng số 68 mẫu nước biển và 11 mẫu trầm tích biển.

Kết quả phân tích cho thấy các thông số mẫu nước hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh.

Đối với các thông số ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng Phenol và sắt (Fe), hầu hết giá trị của các thông số này tại tất cả các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016.

Toàn bộ các mẫu trầm tích biển trong đợt quan trắc này đều có giá trị các thông số nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, bộ cũng cho rằng vẫn có một số nhiệm vụ Formosa chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Bộ dẫn chứng, đặc biệt là hạng mục xây dựng bổ sung một số hồ trong hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 

Nguyên nhân là do quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Tiếp tục giám sát cả định kỳ và đột xuất

Bộ Tài nguyên - Môi trường khẳng định sẽ phối phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất đối với Formosa trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Tiếp tục đôn đốc Formosa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu liên hợp gang thép giai đoạn 1-1, trong đó có các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành lò cao số 2 và khẩn trương hoàn thành về xây dựng toàn bộ hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để đảm bảo nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả ra biển.

Yêu cầu Formosa phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.

Đồng thời, phối hợp với UBND 4 tỉnh miền trung triển khai hiệu quả dự án "xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 4 tỉnh miền Trung".

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận