04/04/2012 00:37 GMT+7

Tiếp tục đổi mới tuyên truyền về biển đảo

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Trong hai ngày 3 và 4-4, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 là quán triệt nội dung kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thông tin đối ngoại của Chính phủ theo tinh thần chiến lược này.

Cùng với đó là nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền. Giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân trong nước hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước ta cũng như của quốc tế và khu vực, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền của ta trên biển Đông... Coi trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của nước ta. Tích cực tham gia phối hợp, hợp tác với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các cá nhân phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên