Thứ 4, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Thưởng tết cao nhất hơn 855 triệu, thấp nhất... 20 ngàn

01/02/2018 19:42 GMT+7

TTO - Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động thương binh và xã hội cho biết như vậy trong thông cáo phát ra chiều 1-2 về tình hình tiền lương, thưởng tết năm 2018.

Cụ thể, người có mức thưởng tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cao nhất thuộc doanh nghiệp dân doanh ở TP.HCM với mức thưởng 855,107 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng này thấp hơn mức thưởng 1 tỉ  đồng năm 2017 cũng tại doanh nghiệp dân doanh ở TP.HCM.

Mức thưởng tết thấp nhất là 20 ngàn đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc. Mức này bằng 40% so với năm 2017 (50 ngàn đồng/người).

Từ số liệu báo cáo của 25.174 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán cho 3,559 triệu người lao động (chiếm 93,8% số doanh nghiệp báo cáo), Cục Quan hệ lao động và tiền lương cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân bằng khoảng 1 tháng lương (5,527 triệu đồng/người), tăng 13,0% so với năm 2017 (4,889 triệu đồng/người).

Trong đó Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,021 triệu đồng/người, tăng 8,7% so với năm 2017 (4,618 triệu đồng/người);

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,212 triệu đồng/người, bằng 84,2 % so với năm 2017 (7,381 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh 5,089 triệu đồng/người, tăng 20,6% so với năm 2017 (4,217 triệu đồng/người);

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 5,680 triệu đồng/người, tăng 16,0% so với năm 2017 (4,896 triệu đồng/người).

Về tiền thưởng dịp Tết dương lịch 2018, Cục Quan hệ lao động và tiền lương cho biết mức thưởng bình quân là 1,151 triệu đồng/người, bằng 91,9% so với năm 2017. 

Người có mức thưởng tết dương lịch cao nhất tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.HCM là 1,5 tỉ đồng (cao hơn 500 triệu đồng so với năm 2017).

Mức thưởng tết dương lịch thấp nhất là 30 ngàn đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương, bằng năm 2017.

Về tiền lương năm 2017, Cục Quan hệ lao động và tiền lương thống kê tiền lương bình quân ước tính năm 2017 là 6,603 triệu đồng/tháng, tăng 9,3% so với năm 2016 (6,040 triệu đồng/tháng).

Trong đó Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm gỉữ 100% vốn điều lệ ước tính năm 2017 là 7,901 triệu đồng/tháng, tăng 4,5% so với năm 2016 (7,560 triệu đồng/tháng).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ước tính năm 2017 là 7,339 triệu đồng/ tháng, tăng 4,6% so với năm 2016 (7,019 triệu đồng/tháng).

Doanh nghiệp dân doanh ước tính năm 2017 là 5,678 triệu đồng/tháng, tăng 3,3% so với năm 2016 (5,496 triệu đồng/tháng);

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tính năm 2017 là 6,790 triệu đồng/tháng, tăng 13,5% so với năm 2016 (5,978 triệu dồng/tháng).

TUẤN PHÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận