Tag:

Thương hiệu riêng

Khởi nghiệp với cà phê mang đi

Khởi nghiệp với cà phê mang đi

TT - Họ cùng chọn cà phê để khởi nghiệp, với hình thức cà phê mang đi (take away) loại quán cà phê có diện tích nhỏ, ưu tiên khách mua đem đi chứ không ngồi tại chỗ (in house).