Tag: Thuê hiệu trưởng

Thuê hiệu trưởng đại học có được không?

TTO - Luật giáo dục ĐH hiện nay đã có độ "mở" để giải quyết chuyện thuê hiệu trưởng, vấn đề là cần có khung pháp lý rõ ràng để áp dụng cơ chế này thuận lợi và hiệu quả.

Đại học tự chủ khó khăn là do… không được tự chủ

TTO - Nhiều chuyên gia nhận định như vậy về thực trạng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ ở các trường đại học hiện nay.

Thuê hiệu trưởng, trường nghề nói gì?

TTO - Bộ trưởng Lao động-thương binh và xã hội khẳng định các trường nghề được phép thuê hiệu trưởng. Các trường nghề nói gì về việc này?