Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảm nghèo phải làm bằng trái tim

11/12/2020 13:38 GMT+7

TTO - Việt Nam là một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói, giảm nghèo. Tới đây, giảm nghèo không chỉ làm bằng trí tuệ, mà phải làm bằng trái tim. Mỗi xã, phường, thôn phải có một chương trình hỗ trợ người nghèo…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảm nghèo phải làm bằng trái tim - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, "giảm nghèo không chỉ làm bằng trí tuệ, mà phải làm bằng trái tim" - Ảnh: Đ.BÌNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, trưa 11-12.

Theo Thủ tướng, trong tất cả những trách nhiệm của Chính phủ đối với nhân dân thì giảm nghèo là một nhiệm vụ có ý nghĩa bậc nhất và mang nặng tình người nhất.

Ông cho biết đến cuối năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo cả nước chỉ còn 3,75%, tính bình quân giai đoạn 2015 - 2019 mỗi năm giảm 1,53%, và ước đến cuối năm 2020 cả nước chỉ còn 2,75% hộ nghèo. Trong khi năm 2010 tỉ lệ hộ nghèo cả nước lên tới 14,2%, và đầu giai đoạn (năm 2015) thì tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn 4,25%.

Thủ tướng cho rằng đây là một định hướng xã hội chủ nghĩa quan trọng của xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng khẳng định sau hơn 30 năm nỗ lực trong công tác giảm nghèo, Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa đói, giảm nghèo, là câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu.

"Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với xã hội, môi trường. Trong đó luôn chú trọng giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, chính sách giảm nghèo 2016 - 2020 là giảm nghèo bền vững, và Quốc hội, Chính phủ đã ra nhiều nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng phát động phong trào thi đua giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn dành nguồn vốn tăng gấp đôi giai đoạn trước, tỉ lệ 21% ngân sách nhà nước đã dành cho phúc lợi xã hội là mức đầu tư cao nhất ASEAN cho giảm nghèo.

Trong đại dịch COVID-19, nhiều người nghèo, thậm chí lao động ở thành thị thiếu việc làm, thu nhập thấp, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho 13 triệu người được trợ cấp từ ngân sách nhà nước với những cấp độ khác nhau. Đây là cố gắng rất lớn, rất thời sự vừa diễn ra.

Nêu một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới trong công tác giảm nghèo, Thủ tướng nhấn mạnh phải xây dựng nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030, tầm nhìn 2045 với tinh thần xuyên suốt vì một Việt Nam không có đói nghèo. 

Đây là vấn đề, nhiệm vụ rất lớn của đất nước thời gian tới.

Thủ tướng cho rằng phải tiếp tục hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo theo hướng đa chiều, ưu tiên trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. 

Thủ tướng cũng cho rằng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội các vùng đặc biệt khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, đầu tư giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo được học nghề, tiếp cận việc làm, nâng cao dân trí.

Tiếp đó, các địa phương cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong quá trình thực thi các chính sách giảm nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo tại cộng đồng phù hợp với đặc thù của từng địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền.

Hơn 6 triệu người đã thoát nghèo trong 4 năm qua Hơn 6 triệu người đã thoát nghèo trong 4 năm qua

TTO - Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Riêng 4 năm qua đã có hơn 6 triệu người thoát nghèo, hơn 2 triệu người thoát cận nghèo.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận