Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lỗi trước Quốc hội

22/10/2012 14:00 GMT+7

TTO - Sáng 22-10, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Read this on Tuoitrenews.vnXem toàn văn báo cáo của Thủ tướng

2gvBvuQF.jpgPhóng to
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các lãnh đạo cấp cao Chính phủ, Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc kỳ họp khóa 4 Quốc hội khóa XIII - Ảnh: Việt Dũng
FxGPeMov.jpgPhóng to

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng

Ca5pZgrO.jpgPhóng to
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội trường trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng

Tiếp tục kiềm chế lạm phát

Trình bày Báo cáo của Chính phủ về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013” (xem toàn văn), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết nhìn tổng quát, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch...

Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, cụ thể là chỉ tiêu tăng trưởng GDP (ước cả năm đạt khoảng 5,2%) thấp hơn kế hoạch, chỉ tiêu tỉ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP không đạt (29,5% so với 33,5%) kéo theo hai chỉ tiêu giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ hộ nghèo đạt thấp. Năm 2012 diện tích rừng tăng thêm vẫn đạt mức đề ra, nhưng chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng không đạt kế hoạch do có sự điều chỉnh số liệu gốc so sánh năm 2011.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2012 là rất nặng nề. Để đạt được mục tiêu tăng GDP cả năm 5,2% thì quý 4 phải đạt mức tăng 6,5% (trong khi mức tăng quý 3 chỉ là 5,35%).

Chính phủ đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2013, trong đó nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn năm 2012. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động điều hành và có phản ứng chính sách phù hợp kịp thời để ứng phó có hiệu quả với những tác động tiêu cực đến nền kinh tế... Hai trong số các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2013 được xác định như sau: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%.

“Nghiêm túc nghiêm khắc với mình”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Trong những ngày qua, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng các bộ và từng thành viên Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tập thể Ban cán sự Đảng và mỗi đồng chí chúng tôi đã thành khẩn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và chân thành cầu thị rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc nhất trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao và trong cả quá trình hoạt động cách mạng của mình”.

“Với trọng trách là ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; một số tập đoàn, tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinalines, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ sẽ nghiêm túc nghiêm khắc với mình, đoàn kết nhất trí, hết lòng hết sức làm việc, đề cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để khắc phục những yếu kém khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, hành động quyết liệt, tất cả vì Tổ quốc vì nhân dân, vì Đảng vì chế độ, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Tiếp đó, Quốc hội nghe các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2012.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe các báo cáo về: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng sau đây:

- Xem xét các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

- Cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở đó xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; thông qua nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; xem xét, thông qua 9 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật hợp tác xã (sửa đổi), Luật xuất bản (sửa đổi), Luật thủ đô, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật đất đai (sửa đổi), Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật phòng, chống khủng bố, Luật giáo dục quốc phòng - an ninh và Luật hòa giải cơ sở.

- Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

- Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận