Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thủ tướng: 'Không vẽ tranh toàn màu hồng cho viễn cảnh 10 năm'

19/01/2019 16:45 GMT+7

TTO - “Không phải mình vẽ một bức tranh toàn màu hồng tốt đẹp mà không nhìn thấy những bất cập trong xã hội chúng ta hiện nay”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại phiên họp thứ 2 Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII.

Thủ tướng: Không vẽ tranh toàn màu hồng cho viễn cảnh 10 năm - Ảnh 1.

VN sẽ phát triển đột phá về kinh tế - xã hội trong 10 năm tới - Ảnh: VGP

Chọn cán bộ giỏi nhất làm chiến lược

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu tổ biên tập, các ban, bộ, ngành cần đặc biệt quan tâm, phải bố trí cán bộ giỏi nhất, chuyên tâm, chuyên trách để triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5-2019, dự thảo đề cương chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025.

Về chủ đề chiến lược 10 năm, Thủ tướng nói tinh thần là làm sao đưa VN có bước phát triển mới, đột phá trong phát triển KT-XH.

Chủ đề chiến lược là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giữ vững chủ quyền, ổn định xã hội, an toàn xã hội, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng: Không vẽ tranh toàn màu hồng cho viễn cảnh 10 năm - Ảnh 2.

Tiếp tục mục tiêu đưa VN trở thành nước công nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa - Ảnh: VGP

Năm 2030 thành nước công nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa

Theo Thủ tướng, tiểu ban cần thảo luận, làm rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước theo hướng trở thành nước công nghiệp định hướng XHCN.

Về mục tiêu đột phá của chiến lược, Thủ tướng đề nghị làm rõ nội hàm khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá để đưa đất nước tiến lên.

Cần có phương pháp tiếp cận tốt, bảo đảm nguyên tắc khách quan, trung thực, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực, có ý nghĩa.

Phải nhìn thẳng vào sự thật, có cơ sở lý luận, sát hơn với thực tiễn, vừa có tính kế thừa, vừa đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu hướng thời đại, "không phải mình vẽ một bức tranh toàn màu hồng tốt đẹp mà không nhìn thấy những bất cập trong xã hội chúng ta hiện nay" – Thủ tướng khẳng định.

Về định hướng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, theo Thủ tướng, phải thể hiện rõ các nội dung trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại, hiệu suất cao, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, khoa học công nghệ thực sự là động lực chính của tăng trưởng, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn vẹn lãnh thổ, việc nâng cao năng lực hội nhập và vị thế của VN trên trường quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước kiến tạo, phát triển, hành động, liêm chính cần được đặt ra.

Để xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, Thủ tướng đặt hàng 10 cơ quan của Quốc hội, 28 bộ, ban, ngành, cơ quan, 10 cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học và 5 tỉnh, thành phố thực hiện các nghiên cứu chuyên đề theo đề xuất của tổ biên tập chiến lược.

Đối với tài liệu số liệu phục vụ nghiên cứu chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê xây dựng bộ số liệu chung về kinh tế xã hội giai đoạn 2010 – 2020, bảo đảm độ xác thực, đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng thông tin số liệu để phục vụ tiểu ban.


BẢO NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận