Tag: Hội nghị trung ương

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo kiểm điểm cá nhân của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Sáng 15-5, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đọc báo cùng bạn 14-2: Tiền gửi tiết kiệm bỗng thành... bảo hiểm nhân thọ

Chương trình Đọc báo cùng bạn 14-2 có nhiều thông tin cập nhật: Chuẩn bị các báo cáo tư vấn chất lượng cao nhất phục vụ Hội nghị Trung ương; Thành lập thành phố Tân Uyên thuộc Bình Dương và 3 thị xã của Bắc Ninh, An Giang...

Khai trừ Đảng cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Trần Đình Thành, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tổng bí thư: 'Những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần'

TTO - Sáng 4-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng: Khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án dư luận quan tâm

TTO - Chiều 6-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 4: Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị

TTO - Sáng 4-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta hiện nay và phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới.

Trung ương xem xét, quyết định về nhân sự các chức danh lãnh đạo

TTO - Đề cập đến nội dung này, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII sáng 5-7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là công việc rất hệ trọng.