Tag: thu tiền quỹ

Nỗi niềm ban đại diện cha mẹ học sinh

TTO - Trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm, đến mục bầu ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) là cả lớp im re, người này đùn đẩy cho người kia.

Dân phải đóng quỹ gì?

TT - Vừa qua, tổ trưởng tổ dân phố đến nhà tôi thu tiền quỹ nhưng không nói rõ gồm những khoản thu gì. Khi tôi thắc mắc thì anh này không giải thích mà chỉ đưa ra danh sách những người đã nộp trước đó với số tiền 300.000 - 400.000 đồng/người để... làm mẫu.