Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022

  • Nghề nón ở Gò Găng & Phú Gia

    Nghề nón ở Gò Găng & Phú Gia

    TTO - “Anh đi dao bản giắt lưng/Nón chiêng anh đội băng chừng Đồng Nai”. Theo câu ca này, những người có tuổi tác ở làng Phú Gia cho rằng nón ngựa đặc sản của làng quê này có gốc gác là nón chiêng mà binh tướng Tây Sơn hay dùng.