Tag: Thất thoát thuế

Kiểm soát giá kê khai chuyển nhượng bất động sản tránh thất thoát thuế

TTO - Ngành thuế TP.HCM xây dựng kế hoạch tăng cường khai thác nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh dược phẩm, thẩm mĩ viện, nguồn thu từ các phòng công chứng…