Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021

​Thanh Hóa chấm dứt 3.015 hợp đồng lao động có sai phạm

24/07/2017 11:35 GMT+7

TTO - Ngày 24-7, nguồn tin từ Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa cho biết Ban pháp chế HĐND tỉnh đã phát hiện nhiều vi phạm trong bổ nhiệm, điều động cán bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016.

Theo đó, Ban pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa đã giám sát các đơn vị gồm Sở Nội vụ, UBND TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn; UBND các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Triệu Sơn, Hoằng Hóa… phát hiện các vi phạm, khuyết điểm.

Một số cơ quan, đơn vị thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận công chức không đúng quy định; tuyển dụng công chức có trình độ, chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm. Thực hiện chuyển ngạch từ viên chức sang công chức không báo cáo UBND tỉnh.

Cụ thể, năm 2013 Sở Nội vụ thực hiện xét nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên cho 113 đối tượng không thông qua thi tuyển, không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Các huyện thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã chưa đúng quy định, không thành lập hội đồng tuyển dụng, không công khai các nội dung tuyển dụng.

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí, chức danh và vượt quy định như huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Như Thanh, Quan Hóa…

Sở Y tế không xây dựng phương án trình UBND tỉnh để có cơ chế quản lý thống nhất đối với việc bố trí số lượng nhân viên y tế xã, thị trấn, mà tự phân bổ số lượng cho các trung tâm y tế làm cơ sở để tuyển dụng, nên số lượng nhân viên y tế các xã, thị trấn vượt 238 người so vớỉ quy định.

Giai đoạn 2011 - 2015, sở này hợp đồng sai quy định 3.721 trường hợp (có thời hạn và không có thời hạn) theo sự phê duyệt của giám đốc sở, không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Ban pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa, để giải quyết tình trạng trên, vừa qua giám đốc Sở Nội vụ đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ 33 quyết định nâng ngạch công chức năm 2014 đối với 113 trường hợp trái quy định.

Đến nay, toàn tỉnh đã chấm dứt 3.015 hợp đồng lao động không đúng quy định tại các cơ quan sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị trực thuộc các sở...

Đến nay, 5 tổ chức và 33 cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm phải kiểm điểm, xem xét, xử lý; trong đó có 18 cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật về đảng bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo.

Các cơ quan Nhà nước đã xem xét kỷ luật hành chính số cán bộ vi phạm theo quy định của pháp luật.

HÀ ĐỒNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận