Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Tế cẩu văn

14/02/2018 20:47 GMT+7

TTO - Nhớ chó xưa:

Tế cẩu văn - Ảnh 1.

Tính khí vốn ngừ nghè

Nết na hay cự cọ

Ơn trời Nghiêu an phận đem thân thờ người Chích chẳng dời

Nằm đất Thục khoanh đuôi, giựt mình sủa vầng hồng đang lố

Lạc đường ngàn dặm, dẫn chủ nhân chẳng lộn đường về

Giữa nhà năm canh, ngăn đạo giả đã khua tai mỏ

Nào mấy ai hết sức, nương mày xanh theo gã Ngũ Bị ngày xưa

Cũng có kẻ toan mưu, trộm áo trắng cứu Mạnh Thường Quân thuở nọ

Lòng không quên chủ, gặp người quen ngồi lại liếm quanh

Tỉnh ỷ gần nhà, thấy kẻ lạ chạy ra nhảy bổ

Người bao quản lời qua cửa miệng, gã Tôn Thông chê lũ cẩu du

Nay đã đành ơn tạc trong xương, ông Hán Tổ ví công Quan Võ

Khi thanh vắng ở nhà gìn giữ, dấy oai phong khiếp chuột kinh mèo

Lúc thảnh thơi, theo chủ săn chơi, giở kỹ nghệ rượt chồn bắt thỏ

Những tưởng ở miền thế tục, sống trăm năm vóc rộng dài hông

Nào hay gặp lũ ăn chơi, rủi một phút nhăn răng méo mỏ

Ôi!

Hồn xuống chín sông

Thịt ra một rổ

Thương thì thương mình rướm mỡ vàng

Thảm ý thảm thịt sa lửa đỏ!

Đồ tống táng có tương, có mè, có sả, có đậu… nấu nướng rồi dọn đã đầy mâm

Việc tế chay: nào hầm, nào xào, nào lụi, nào phay… mùi mẽ đủ muối rồi khỏa tộ

Trên trước các thầy liêu lại, đũa đôi cây khều gã vào mồm

Dưới sau mấy đứa sen hầu, ba chén đưa mầy vào cổ

Chẳng sống chi nằm chái nằm hè

Thà thác đặng lên mâm lên cỗ

Thời thuở nọ, cơm thì thừa, canh thì cặn, thấy ốm đau nào kẻ có màng

Đến lúc nầy, thịt thì béo, hơi thì thơm, nghe xào xáo lắm người hỏi dọ

Dầu có ức, mi lên thưa cùng Phật Tổ, sao Trí Thâm thành Phật Ngũ Đài

Như có oán, gã xuống kiện dưới Diêm La, sao Phàn Khoái phong hầu vạn hộ

Phải tính người thuần hậu, dễ ai tài chẳng thương tài

Bởi nết gã lăng loàn, nên phải số trách sao đáng số.


Trịnh bửu hoài (ghi lại) - Theo TTC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận