Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho 3 vị cao tăng

29/12/2011 05:47 GMT+7

TT - Sáng 28-12, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng hòa thượng Thích Trí Tịnh - đệ nhất phó pháp chủ, chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN và hòa thượng Thích Minh Châu - phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN - Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận công lao to lớn và thành tích đóng góp xuất sắc của hai vị đại lão hòa thượng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong dịp này, hòa thượng Thích Phổ Tuệ - pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN - cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự đóng góp của hai vị đại lão hòa thượng là hai trong những người đầu tiên tham gia vận động thành lập Giáo hội Phật giáo VN cũng như quá trình phụng sự Phật pháp từ đó đến nay.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã lãnh đạo, điều hành hoạt động của Giáo hội Phật giáo VN đạt nhiều thành tích nổi bật, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định đường hướng hành đạo mà Giáo hội Phật giáo VN đã xác định là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Còn hòa thượng Thích Minh Châu đã có đóng góp đặc biệt to lớn trong công tác giáo dục, đào tạo tăng tài và tham gia tích cực các phong trào Phật giáo vì hòa bình, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN TRIỀU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận