Thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt

05/02/2018 18:26 GMT+7

TTO - Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý chặt tài chính các trường học, lưu ý các khoản chi tiêu liên quan đến thanh toán cá nhân...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao Kho bạc nhà nước TP tham mưu, trình UBND TP trong quý 1 triển khai kế hoạch tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ngành nội chính, đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến theo đúng lộ trình triển khai của Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục triển khai các đề án: hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống các ngân hàng thương mại; triển khai việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng mua hàng trong chi tiêu công của các đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, tiến tới xây dựng Kho bạc Nhà nước TP trở thành một Kho bạc Nhà nước điện tử.

Ông Tuyến cũng chỉ đạo Kho bạc Nhà nước TP phối hợp với UBND các quận huyện, Sở Giáo dục đào tạo tăng cường công tác quản lý tài chính tại các trường học trên địa bàn từng quận huyện, đặc biệt lưu ý các khoản chi liên quan thanh toán cá nhân, đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Kho bạc cùng với Sở Tài chính và các sở ngành quận huyện sẽ tập trung thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm, thanh quyết toán các công trình, dự án, chi đầu tư phát triển. Không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó.

MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận