Tag: tái cơ cấu Vinalines

Vinalines giao 
hết vốn tại 
cảng Nha Trang cho Khánh Hòa

TTO - Ngày 5-4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án gỡ vướng về tài chính để tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước còn lại tại Công ty CP Cảng Nha Trang do Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) đang quản lý.

Cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên Vinalines

TTO - Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) tại Ngân hàng phát triển Việt Nam