Thứ 6, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên Vinalines

03/01/2016 16:56 GMT+7

TTO - Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2015. Theo Nghị quyết này, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; các doanh nghiệp sau khi được cơ cấu nợ phải có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên của Vinalines. Trên cơ sở đó, hướng dẫn Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines và các công ty thành viên xây dựng phương án tổng thể về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tính khả thi của phương án tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận