VIỆT HÙNG

VIỆT HÙNG

Bài viết nổi bật

Đà Nẵng thực hiện nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động
Bạn đọc làm báo

Năm nay, TP Đà Nẵng tập trung thực hiện mục tiêu “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đà Nẵng sẽ cụ thể hóa trách nhiệm tập thể, cá nhân
trong thực thi công vụ
Tiêu điểm

UBND TP Đà Nẵng đề nghị giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND TP, chủ tịch UBND quận, huyện chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.