NGUYỄN TUẤN QUỲNH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Bài viết nổi bật

Doanh nhân trẻ tìm vốn ở đâu?
Bình luận

Với đa số doanh nhân trẻ, chủ yếu là khởi nghiệp (start-up) hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi cần huy động vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì rất ít người có thể tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng.