Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Sớm đưa nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

19/02/2016 08:10 GMT+7

TT - Đó là ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016 tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội ngày 18-2.

Cùng dự ngày hội có các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 54 dân tộc Việt Nam và đại diện bà con người Việt Nam ở nước ngoài về nước đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016.

Chủ tịch nước nêu rõ trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, 54 dân tộc anh em đã đồng cam cộng khổ, gắn bó keo sơn đưa đất nước vượt qua mọi thử thách, hun đúc nên khí phách Việt Nam, tinh thần Việt Nam, xây dựng, gìn giữ nền văn hóa Việt Nam, đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Chủ tịch nước cho rằng Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Năm Bính Thân 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch nước đề nghị đồng bào các dân tộc trong cả nước cần nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, làm cho các mục tiêu, nhiệm vụ sớm trở thành hiện thực.

TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận