​Số lượng công ty chứng khoán giảm gần 1/4

05/01/2016 09:10 GMT+7

Sau tái cơ cấu, tính đến cuối năm 2015, số lượng công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường là 81, giảm 23% so với trước đó.

Trong năm 2015, thông qua việc tập trung tái cơ cấu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tái cơ cấu 24 công ty chứng khoán, 8 công ty quản lý quỹ.

Đến nay, số lượng công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường là 81, giảm khoảng 23% tổng số công ty chứng khoán.

Mặc dù số lượng công ty chứng khoán giảm, nhưng số lượng tài khoản nhà đầu tư lại tăng 105.000 tài khoản so với cuối năm 2014, lên 1,5 triệu tài khoản, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 17.644 (tăng 5,44%).

Mặt khác, việc đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bên cạnh việc tăng số lượng công ty niêm yết, tăng nhà đầu tư tổ chức đã góp phần thúc đẩy các công ty chứng khoán nâng cao hơn về quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật ngày càng tốt hơn, dịch vụ cho khách hàng ngày càng được cải thiện, bảo đảm các phiên giao dịch được vận hành suôn sẻ. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận