Tag: Siết tín dụng bất động sản

Cho vay bất động sản tiềm ẩn rủi ro

TTO - Cho vay bất động sản là lĩnh vực kinh doanh có tiềm ẩn rủi ro, cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ dòng vốn chảy vào.

Kiểm soát tín dụng bất động sản ở những tỉnh thành ‘sốt’ đất

TTO - Yêu cầu này vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong văn bản về chỉ đạo công tác tín dụng năm 2019.