Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022

​Sẽ bồi thường đúng giá trị hàng hóa

12/12/2014 09:55 GMT+7

TT - Ngày 14-11-2014, tôi gửi ba kiện hàng khô nhái 35kg nhờ Bưu điện huyện Tịnh Biên (An Giang) chuyển ra Hà Nội cho khách hàng.

Khi đó tôi không được nhân viên bưu điện tư vấn phải đăng ký dịch vụ khai báo giá. Cước vận chuyển mỗi kiện hàng hơn 100.000 đồng. 

Đến ngày 16-11, Bưu điện huyện Tịnh Biên báo tin xe chuyển bưu phẩm bị tai nạn giao thông lật xe tại Quảng Ngãi, nhiều hàng hóa bị hư hỏng nặng, khả năng phục hồi hàng hóa là rất thấp. Vài ngày sau khách hàng của tôi báo tin chỉ nhận được hai kiện hàng, còn một kiện hàng 12kg chưa nhận được.

Tôi đến Bưu điện huyện Tịnh Biên hỏi thăm thì lãnh đạo ở đây nói sẽ bồi thường hàng hóa cho tôi bằng bốn lần giá cước mà tôi đã gửi hàng đi nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, tôi lên hỏi thăm vài lần nữa thì được nhân viên bưu điện trả lời đang làm đề nghị lên trên để bồi thường hàng hóa cho tôi theo đúng giá trị nhưng đến nay chưa thấy hồi âm. 

12kg khô nhái của tôi trị giá trên 3.240.000 đồng mà bưu điện chỉ bồi thường gấp bốn lần giá cước thì quá thấp.

THỊ BÍCH TUYỀN
(xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang)

Ông NGUYỄN VĂN ĐĂNG (giám đốc Bưu điện huyện Tịnh Biên) trả lời:

- Bưu điện chỉ bồi thường theo đúng quyết định 72 ngày 25-1-2014 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là “trường hợp kiện hàng bị mất hoặc hư hại hoàn toàn: mức bồi thường bằng bốn lần cước dịch vụ khách hàng đã thanh toán” (theo điểm C, bảng cước bưu điện trong nước, kèm theo nghị định 72). 

Nếu khách hàng tham gia dịch vụ báo giá thì phí gửi cao nhưng khi hàng hóa bị mất hoặc hư hại sẽ được bồi thường 100%. Trường hợp nói trên khách hàng không tham gia dịch vụ báo giá nên muốn bồi thường đúng giá phải có ý kiến cấp trên của chúng tôi.

Ông Mai Văn Tồn (giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang): Đây là lỗi của bưu điện trong việc nhận hàng hóa gửi đi nhưng là lỗi khách quan không ai muốn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các bưu điện huyện, thị, thành phố có liên quan khẩn trương lấy kinh phí đơn vị ra bồi thường đúng giá trị hàng hóa cho khách hàng trong khi chờ ý kiến từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

BỬU ĐẤU ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận