Tag: sân bay thứ hai của Hà Nội

Bộ trình quy hoạch sân bay quốc nội, Hà Nội muốn là sân bay quốc tế

Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân bay thứ hai của Hà Nội là sân bay quốc nội. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội kiến nghị nghiên cứu, quy hoạch sân bay này là sân bay quốc tế.