Thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Sai phạm của ông Lê Tấn Hùng ở mức hạ bậc lương

30/05/2019 21:10 GMT+7

TTO - Sở Nội vụ TP. HCM kiến nghị UBND TP lập hội đồng kỷ luật xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với 3 trường hợp còn thời hiệu kỷ luật tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trong đó có Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo cho UBND TP về kết quả tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm liên quan theo Kết luận thanh tra số 05 ngày 21-2-2019 của Thanh tra TP tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Tổng cộng có 18 cá nhân có liên quan các thiếu sót, sai phạm tại Sagri tham gia kiểm điểm.

Theo kết luận thanh tra thì có đến 23 nội dung thiếu sót, sai phạm liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều thời kỳ.

Trong số 18 cá nhân thì có 3 cá nhân còn thời hiệu xử lý kỷ luật gồm ông Lê Tấn Hùng - thành viên không chuyên trách HĐTV, tổng giám đốc; ông Vân Trọng Dũng - chủ tịch HĐTV (từ 8-2015 đến nay), và bà Nguyễn Thị Thanh An - kiểm soát viên chuyên trách.

Sở Nội vụ đề xuất thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với 3 trường hợp trên.

Theo Sở Nội vụ, đối chiếu với quy định, ông Dũng có 5 nội dung phê bình, rút kinh nghiệm; 2 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "khiển trách", 2 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "cảnh cáo". Do đó, hình thức kỷ luật tổng hợp là "hạ bậc lương".

Ông Hùng có 10 nội dung phê bình, rút kinh nghiệm, 4 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "khiển trách", 4 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "cảnh cáo", do đó hình thức kỷ luật tổng hợp là "hạ bậc lương".

Trong khi đó, hình thức kỷ luật áp dụng đối với bà An là "khiển trách".

Có 12/18 trường hợp Sở Nội vụ kiến nghị UBND TP chuyển Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét trách nhiệm theo quy định của Đảng.

Các trường hợp này có thiếu sót, sai phạm đến mức phải khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương...

Tuy nhiên, có 12 trường hợp này đã đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác, hết thời hiệu xử lý kỷ luật.

Cụ thể là các trường hợp:

Ông Lê Văn Hòa, nguyên chủ tịch HĐQT.

Ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên chủ tịch HĐTV/HĐQT.

Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên thành viên HĐTV/HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc.

Ông Hồ Sỹ Tý, nguyên thành viên HĐTV, nguyên tổng giám đốc.

Ông Tống Ngọc Dương, nguyên thành viên HĐTV.

Bà Nguyễn Thu Nga, nguyên thành viên HĐQT, tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Trực, nguyên thành viên HĐTV/HĐTV, tổng giám đốc (đã chuyển công tác và hiện nay là phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, nguyên kiểm soát viên chuyên trách (hiện nay là phó tổng giám đốc công ty).

Ông Nguyễn Thủy Thạch, nguyên kiểm soát viên chuyên trách.

Bà Lê Thị Phượng, nguyên kiểm soát viên chuyên trách.

Ông Hồ Văn Ngon, nguyên phó tổng giám đốc, nguyên thành viên không chuyên trách HĐTV.

Ông Phan Văn Triều, nguyên thành viên HĐQT.

Sở Nội vụ cũng kiến nghị UBND TP có công văn phê bình đối với bà Lê Ngọc Phượng, nguyên phó tổng giám đốc và ông Nguyễn Thanh Nhựt, nguyên phó tổng giám đốc (hiện là phó bí thư thường trực Đảng ủy) do mức độ thiếu sót không đến mức xử lý kỷ luật.


MAI HƯƠNG - ÁI NHÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận