Tag: sai dấu câu

Chuyên gia ngôn ngữ: NXB Giáo dục nên sửa lỗi sai dấu câu trong sách giáo khoa

TTO - Theo chuyên gia ngôn ngữ, cách đặt dấu câu trong sách giáo khoa lớp 1 của NXB Giáo Dục Việt Nam là không hợp lý, cần phải điều chỉnh.

Phụ huynh phản ánh, Nhà xuất bản Giáo dục khẳng định không đặt sai dấu câu

TTO - Phụ huynh phát hiện và bức xúc trước lỗi đặt sai dấu câu trong bài tập đọc sách Tiếng Việt lớp 1, tập 2, trang 142 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.