Tag: sách của Tổng bí thư

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một cuốn 'cẩm nang' về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2-2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện quyết tâm chống tham nhũng

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống 'giặc nội xâm', ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Sắp ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 2-2 tới đây, cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ chính thức ra mắt. Cuốn sách khoảng 600 trang, được chia làm ba phần, sẽ có cả bản in và bản điện tử.

Giới thiệu cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 11-1, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".