​Quy định mới về an toàn thực phẩm tại thành phố Hà Nội

13/05/2016 16:34 GMT+7

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở ở trung tâm thương mại, siêu thị sẽ do Sở Công thương chủ trì tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận; Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Theo quyết định, đối với các khách sạn, nhà hàng có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống kèm sơ chế, chế biến các sản phẩm thuộc Bộ Công Thương hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý để phục vụ tại chỗ sẽ do Sở Y tế chủ trì cấp Giấy chứng nhận nếu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thành phố hoặc Trung ương cấp.

Đối với cơ sở sản xuất hỗn hợp hoặc vừa sơ chế, chế biến vừa kinh doanh thực phẩm, hoặc cơ sở kinh doanh thực phẩm hỗn hợp: việc xác nhận kiến thức do đơn vị chủ trì quản lý tổ chức thực hiện, đơn vị chủ trì sẽ xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trên cơ sở bộ câu hỏi của các Bộ liên quan: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận