Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Quốc hội họp tuần thứ 2: 12 luật và 1 nghị quyết

26/05/2014 08:00 GMT+7

TT - Hôm nay 26-5, kỳ họp thứ 7 của Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ hai với khối lượng công việc nặng nề.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình; thảo luận ở tổ và ở hội trường về 12 dự án, dự thảo luật, hầu hết là sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi), báo cáo thẩm tra dự án luật này; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phá sản (sửa đổi); nghe tờ trình dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)...

QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận