Thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Quảng Ninh tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng

01/09/2017 18:12 GMT+7

TTO - UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

Quảng Ninh tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng - Ảnh 1.

Các cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: THANH TÙNG

Theo đó, các đơn vị tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 68 năm 2000 của Chính phủ để phục vụ rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu, chất lượng cán bộ… của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Các đơn vị cũng triển khai các giải pháp tinh giản biên chế theo quy định, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết định giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và hợp đồng 68 năm 2017 cho các cơ quan, địa phương theo quy định.

Đối với các đơn vị đã có văn bản đề nghị, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét, giải quyết sau khi có quyết định giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2017. 

Trước mắt, để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sắp xếp, tự cân đối, bố trí, sử dụng hiệu quả số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng hiện có.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc giao biên chế và hợp đồng của các cơ quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giao biên chế năm 2017 đảm bảo sát thực tế.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện Đề án 25 về đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản tổ chức, biên chế và đã đạt được một số kết quả nhất định. Sau gần bốn năm, tỉnh đã giảm 4 đơn vị sự nghiệp; 107 phòng, ban; 686 biên chế công chức, viên chức.ĐỨC HIẾU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận