Thứ 4, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 9

04/07/2014 01:12 GMT+7

TT - Ngày 3-7, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Ban hành nghị quyết trung ương 9 về phát triển văn hóa, con ngườiCoi trọng văn hóa, xây dựng nhân cách con ngườiBệnh hình thức trong hoạt động văn hóa ngày càng lan rộng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - khẳng định Hội nghị Trung ương 9 là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng, những nội dung được hội nghị thông qua vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Theo đó, cùng với việc thông qua và ban hành nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Hội nghị Trung ương 9 cũng đã cho chủ trương và định hướng về một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng. Cụ thể như quy chế bầu cử trong Đảng, nội dung chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng...

Thông tin về quy chế bầu cử trong Đảng, ông Nguyễn Văn Quynh - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - cho biết Hội nghị Trung ương 9 đã thống nhất quy định ba nội dung quan trọng. Thứ nhất, cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử, không được tự ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. Thứ hai, ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do ban thường vụ cấp ủy đề cử, không được tự ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ cấp ủy. Thứ ba, ở các hội nghị của Ban Chấp hành trung ương, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử, không được tự ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị.

Quy chế bầu cử trong Đảng cũng quy định số lượng danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu. Số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị nhân sự cấp ủy và ban thường vụ có số dư 10-15%.

Giới thiệu chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Văn Quynh cho biết các chỉ tiêu cán bộ trẻ, cán bộ nữ của cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau: tỉ lệ cán bộ nữ không dưới 15%; tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 10%. Về độ tuổi tái cử cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ thị của Bộ Chính trị quy định các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ nửa nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.

Về nghị quyết “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, ông Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - cho biết tên gọi như vậy vừa kế thừa được nội hàm của nghị quyết trung ương 5 khóa VIII, vừa nêu được vấn đề mới mà trung ương đặc biệt quan tâm - nhân tố con người và sự phát triển bền vững đất nước.

Nghiêm túc lĩnh hội các nội dung của nghị quyết

Tại đầu cầu trực tuyến TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM, các thành ủy viên; lãnh đạo các ban Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy; bí thư quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; các báo cáo viên thành phố... đã nghiêm túc lắng nghe lãnh đạo trung ương truyền đạt nhiều nội dung cốt lõi đã được Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương khóa XI thảo luận, thông qua.

Là người tham dự hội nghị từ đầu đến cuối, ông Lê Hoàng - bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - nhận xét việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết nói trên của trung ương là cách làm hay, hiệu quả. Ông Hoàng cho rằng tinh thần nghiên cứu, lĩnh hội các nội dung của nghị quyết khá nghiêm túc; tiếp nhận được nhiều thông tin không chỉ mang giá trị lý luận mà còn gắn kết với sự sôi động, biến chuyển liên tục trong cuộc sống đời thường.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận