Tag: phát triển văn hóa

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Đừng để giàu nhưng không sang

TTO - Câu chuyện văn hóa nông thôn - một cấu thành của hộ chiếu văn hóa Việt Nam - được chú trọng bàn luận ở hội thảo mang chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Văn hóa: chỉ lạc quan qua báo cáo?

TTO - Nếu nhìn vào các con số trong báo cáo, ai đó có thể lạc quan về sự phát triển tốt đẹp của văn hóa nghệ thuật nước nhà trong 10 năm qua. Nhưng lâu nay, nhiều thông tin trên báo chí và dư luận... lại cho thấy một hiện thực ảm đạm, đáng báo động.

Thông tin chủ trương chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ mới

TT - Sáng 7-8, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - chủ trì hội nghị cán bộ cao cấp nghỉ hưu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần 9 Ban Chấp hành trung ương khóa XI.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 9

TT - Ngày 3-7, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Ban hành nghị quyết trung ương 9 về phát triển văn hóa, con người

TT - Ngày 9-6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bàn hướng phát triển văn hóa giai đoạn mới

TT - Hội thảo “Những định hướng chủ yếu tiếp tục phát triển nền văn hóa trong giai đoạn mới” do Hội đồng Lý luận trung ương tổ chức tại Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM ngày 3-12 đã đề cập một loạt vấn đề quan trọng từ ý kiến của các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành.

Văn hóa là vấn đề rộng lớn, lâu dài

TT - Trên thế giới người ta nói có đến vài trăm định nghĩa về văn hóa, nhưng tựu trung lại: văn hóa là tất cả những gì mà loài người sáng tạo, phát minh vì mục đích phục vụ con người và xã hội loài người từ buổi sơ khai đến thời hiện đại.

Khoảng cách thu nhập có xu hướng mở rộng

TT - Ngày 23-6, Tạp chí Cộng Sản tổ chức hội thảo “Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.