Quản lý các khu Bảo tồn biển: Áp lực giữa bảo tồn và phát triển

27/09/2011 07:44 GMT+7

TT - Ngày 26-9 tại Đà Nẵng, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội thảo quốc gia về xây dựng và quản lý mạng lưới khu bảo tồn biển (KBTB) VN.

Theo quy hoạch, từ năm 2010-2015 có 16 KBTB, chiếm 0,24% diện tích biển VN. Hiện đã có năm KBTB được thành lập (KBTB vịnh Nha Trang, Khánh Hòa; KBTB Cù Lao Chàm, Quảng Nam; KBTB Phú Quốc, Kiên Giang; KBTB Cồn Cỏ, Quảng Trị và KBTB Hòn Cau, Bình Thuận).

Theo ông Phạm Trọng Yên - phó cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhiều thách thức đã hạn chế các KBTB phát triển như thiếu khung pháp lý quản lý hệ thống KBTB; áp lực giữa bảo tồn và phát triển; kinh phí còn hạn chế; cộng đồng cư dân trong và xung quanh các KBTB nghèo, dân trí thấp; nhận thức chung của toàn xã hội còn thấp; thiếu cán bộ có chuyên môn sâu.

Ông Yên nói thậm chí còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Tài nguyên - môi trường nằm ở Luật thủy sản và Luật đa dạng sinh học.

Cụ thể là chồng chéo quy định về hệ thống KBTB, phân loại khu bảo tồn theo cả tiêu chí sinh học và theo cấp quản lý, quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn.

V.HÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận