Thông tin doanh nghiệp

PV GAS công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

21/05/2020 13:00 GMT+7

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam đã bổ nhiệm lại ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

PV GAS công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ảnh 1.

Trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc bầu lại ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Thành viên HĐQT Tổng Công ty, thông qua việc bầu lại bà Võ Thị Thanh Ngọc giữ chức Thành viên HĐQT Tổng Công ty và bầu bà Trần Thị Hoàng Anh giữ chức Kiểm soát viên Tổng Công ty.

Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Trần Thị Hoàng Anh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty. Ngày 14/5/2020, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

PV GAS công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ - Ảnh 2.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Dương Mạnh Sơn - TGĐ PV GAS phát biểu với lời hứa quyết tâm

Báo cáo về chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, ông Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: "Được bổ nhiệm lại làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, đối với tôi là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề.

Để tiếp tục giữ vững vị thế của PV GAS, đạt tới sự phát triển mang tính đột phá, một số vấn đề sẽ là những ưu tiên trong thời gian tới:

- Tiếp tục xây dựng Văn hóa Dầu khí, Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS với triết lý kinh doanh/hoạt động là: Đoàn kết, Chuyên nghiệp, Đổi mới và Hành động, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tập thể, khơi gợi tinh thần "Dám nghĩ, dám làm" tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về nhiệm vụ SXKD của PV GAS.

- Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện PV GAS theo hướng là Tổng Công ty có bộ máy quản trị tinh gọn; đơn vị kinh doanh đủ mạnh về vốn, thị trường và nguồn lực. Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho các đơn vị trong Tổng Công ty.

- Tăng cường hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn cũng như các đối tác trong và ngoài nước; xây dựng các liên kết chuỗi giá trị, phát huy lợi thế cạnh tranh của từng mắt xích trong chuỗi liên kết.

Đa dạng hóa sản phẩm song song với việc tập trung tối đa nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PV GAS trong tất cả các khâu: thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn ngành công nghiệp Khí".

Thay mặt 3 cán bộ cấp cao vừa nhận quyết định, ông Dương Mạnh Sơn thể hiện mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ toàn diện từ các cấp lãnh đạo quản lý cấp trên, sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong đơn vị; cùng với sự nhận diện đúng về vị trí và phương thức, con đường cần đi, công việc cần thực hiện để có thể mang lại sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của sự đoàn kết đồng lòng và khát vọng vì tương lai tươi sáng.

Tổng Giám đốc PV GAS mong muốn và khẳng định: Với tuổi 30 đầy nhiệt huyết và khát vọng, ý thức trách nhiệm với Tập đoàn và đất nước, tập thể lãnh đạo và người lao động PV GAS sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trong những năm tới.

T.D.V
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận