Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Thông tin dịch vụ

PV GAS có kết quả SXKD quý I và 4 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng cao

12/05/2022 19:00 GMT+7

PV GAS vừa cập nhật các chỉ tiêu tài chính 4 tháng đầu năm 2022 với tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỉ đồng; hoàn thành vượt kế hoạch 41-87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7-61%.

PV GAS có kết quả SXKD quý I và 4 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng cao - Ảnh 1.

PV GAS tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Những khó khăn trong quý I/2022

Trong quý I/2022, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên diện rộng trong những tháng đầu năm, phần nào tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa...

Nhu cầu, huy động khí của khách hàng điện, khách hàng công nghiệp thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước (đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong tháng 1, 2/2022 rất thấp, chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch).

Công tác quyết toán một số dự án hoàn thành gặp nhiều khó khăn/bị kéo dài so với kế hoạch do phải đàm phán với các Tổng thầu EPC về các số liệu phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Chi phí cho các hoạt động tăng cao do giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào... tăng, tác động bởi tình hình bất ổn toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến sự Nga - Ukraine và các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc.

Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới...

Với việc lập kế hoạch, dự báo, phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và diễn biến của giá dầu, giá cổ phiếu khá tốt và sát với thực tế. Cùng với sự quyết liệt trong điều hành hoạt động SXKD đã giúp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Nỗ lực của PV Gas để tiếp tục tăng trưởng

Theo báo cáo tài chính quý I/2022, mức doanh thu đạt 26.689 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 4.381 tỉ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 3.495 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

PV GAS có kết quả SXKD quý I và 4 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng cao - Ảnh 2.

Hội thảo vận hành kho cảng được tổ chức với nhiều bên tham gia

Tất cả hệ thống, công trình khí vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí/sản phẩm khí liên tục; công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn triển khai theo kế hoạch, đúng qui trình, chất lượng...

Đã cung cấp 2,7 tỉ m3 khí khô, bằng 88% kế hoạch; sản xuất và cung cấp 41 nghìn tấn condensate, bằng 180% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760 nghìn tấn LPG (537 nghìn tấn thị trường trong nước; 223 nghìn tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), bằng 146% kế hoạch.

Tất cả các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt kế hoạch từ 41-87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7-61% (Tổng doanh thu đạt 37.460 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỉ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.355 tỉ đồng).

PV GAS tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo hướng tập trung hiệu quả; thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực ngay từ những ngày đầu năm (bao gồm công tác nghiên cứu phát triển dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán...).

Tập trung giám sát, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như: Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; Dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải; Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án bồn chứa LPG Thị Vải; Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ...

PV GAS có kết quả SXKD quý I và 4 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng cao - Ảnh 3.

Tổng giám đốc PV GAS tiếp các đối tác đến tìm hiểu và phối hợp phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

PV GAS cũng tiếp tục thực hiện, tìm kiếm cơ hội hợp tác - đầu tư thông qua các BCC, liên kết chuỗi... Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 1.083 tỉ đồng.

Trong tháng 4/2022, PV GAS đã thực hiện các công tác:

-Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; xem xét, chấp thuận để người đại diện phần vốn của PV GAS biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại các đơn vị trong PV GAS;

- Tích cực đàm phán, ký kết các hợp đồng/sửa đổi các phụ lục hợp đồng mua bán khí và sản phẩm khí với khách hàng; công tác phát triển thị trường, đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách được triển khai với nhiều nỗ lực

-Tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

PV GAS đảm bảo thu xếp vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án với phí cạnh tranh; thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động; kiểm soát công nợ chặt chẽ (không phát sinh thêm nợ xấu trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, các hợp đồng bán hàng đều yêu cầu có bảo lãnh và thường xuyên có văn bản đôn đốc các đơn vị thanh toán trả nợ quá hạn,...).

T.D.V
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận