Tag: phát thải ròng

VietinBank tham gia nhóm nghiên cứu tài chính chuyển đổi châu Á

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã phối hợp với các thành viên chủ chốt nhóm nghiên cứu tài chính chuyển đổi châu Á công bố báo cáo thường niên 2023, phác thảo các bước tiến của tài chính chuyển đổi tại châu Á.

Doanh nghiệp Úc sẵn sàng chuyển giao công nghệ pin dự trữ năng lượng cho Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp Úc khẳng định sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng hệ thống và thiết bị để sản xuất pin dự trữ năng lượng lớn ngay trong nước, từ đó giảm giá thành sản phẩm.