Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Phân công công việc các lãnh đạo Quốc hội

30/08/2011 18:10 GMT+7

TTO - Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành nghị quyết phân công công tác của chủ tịch QH và các phó chủ tịch QH.

3hmr8H8N.jpgPhóng to
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (giữa) cùng các phó chủ tịch Quốc hội (từ trái sang): Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Huỳnh Ngọc Sơn - Ảnh: TTXVN

Theo đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của QH, Ủy ban Thường vụ QH; trực tiếp chỉ đạo, chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện triển khai cuộc bầu cử; chuẩn bị nhân sự cấp cao của QH; chuẩn bị kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cho các cơ quan của QH và đại biểu QH chuyên trách; chủ trì các phiên họp QH bầu và phê chuẩn nhân sự các cơ quan nhà nước, quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; chủ trì chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp QH; giữ mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn QH với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng; chỉ đạo công tác đối ngoại của QH…

Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thay mặt chủ tịch QH điều hành công việc khi chủ tịch vắng mặt; chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Ủy ban về Các vấn đề xã hội phụ trách; hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu QH và các đoàn đại biểu QH; giữ mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn QH với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng…

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát thực hiện về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, tiền tệ, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, khoa học, công nghệ, môi trường; chủ trì, phối hợp xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách T.Ư; chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chính sách thuế; dự toán ngân sách của QH; chỉ đạo việc thực hiện cam kết hợp tác quốc tế về hoạt động QH…

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ và hằng năm của QH, Ủy ban Thường vụ QH; trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật về lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước; chủ trì, phối hợp chung giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm thi hành nội quy kỳ họp QH, các quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, đại biểu QH và đoàn đại biểu QH; chủ trì, phối hợp xem xét việc bãi bỏ văn bản trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH; chủ trì, phối hợp giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; chỉ đạo về công tác thông tin báo chí nói chung, duyệt thông cáo báo chí…

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát thực hiện pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chỉ đạo xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chương trình giám sát cả nhiệm kỳ và hằng năm của QH, Ủy ban Thường vụ QH; theo dõi, tổng hợp, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các cơ quan QH, các đoàn đại biểu QH, hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ QH; chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, giám sát hoạt động của hội đồng nhân dân; chủ trì, phối hợp, xem xét việc có liên quan đến quyết định đại xá, quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình, ban bố về tình trạng khẩn cấp, tổng động viên hoặc động viên cục bộ; chỉ đạo công tác dân nguyện của QH, việc xây dựng và thi hành pháp luật về dân chủ ở cơ sở…

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận