Ông Võ Văn Thưởng: 'Không có đổi mới lần 1, lần 2, đây là quá trình liên tục'

10/12/2019 18:55 GMT+7

TTO - Tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, ông Võ Văn Thưởng chỉ ra đổi mới là thành tựu quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Không có đổi mới lần 1, lần 2 mà đây là quá trình liên tục.

Ông Võ Văn Thưởng: Không có đổi mới lần 1, lần 2, đây là quá trình liên tục - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - thông tin với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều nay 10-12, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - thông tin với đại hội về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý I năm 2021.

Không có đổi mới lần 1, lần 2

Nhấn mạnh đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín như ngày hôm nay, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nêu có thể chứng minh bằng con số, cảm nhận của người sống qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Chỉ cần nhìn trong giai đoạn 10 - 15 năm thấy sự thay đổi rõ nét, cụ thể.

Ông chỉ ra trong tiến trình phát triển của đất nước, đổi mới là thành tố quan trọng, là quá trình liên tục để đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững đất nước.

"Đổi mới là quá trình luôn diễn ra, vừa là tư duy, vừa là đổi mới kinh tế, vừa là đổi mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Không có đổi mới lần 1, lần 2; cách nói lần 1, lần 2 là cách nói không chuẩn xác. Đại biểu thanh niên, đại biểu tiêu biểu của thanh niên cả nước phải lưu ý", ông Võ Văn Thưởng lưu ý.

Khái quát tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay với 16 chữ: "kinh tế toàn cầu, chính trị đa cực, xã hội thông tin, văn hóa đa dạng", trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nêu ra các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức và bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp - nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; 

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng đồng bộ thể chế, phát triển phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh nền kinh tế.

Ông Võ Văn Thưởng: Không có đổi mới lần 1, lần 2, đây là quá trình liên tục - Ảnh 2.

Chiều nay chính thức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII - Ảnh: NAM TRẦN

Cùng với đó, nâng cao hoạt động chất lượng hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng; xây dựng phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, quản lý phát triển xã hội bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

"Đi đâu người ta cũng nói con người Việt Nam giỏi, thông minh nhưng chúng ta chưa phát huy được một cách tối đa. Nhiều ý kiến, sáng kiến không được tiếp thu, triển khai, thực hiện", ông Võ Văn Thưởng nói.

Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ; quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, môi trường bền vững, chủ động thích nghi ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ba đột phá chiến lược

Trên sở mục tiêu, nhiệm vụ như vậy xác định 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực - nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tại đại hội, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các vấn đề nêu trên là cơ sở để đại biểu thanh niên tiếp cận với chủ trương, định hướng của Đảng, từ đó đại hội bàn nội dung làm sao thể hiện tinh thần trách nhiệm của người trẻ với đất nước.

Nhắc lại Di chúc của Bác có nêu "bồi dưỡng thế hế cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và cần thiết", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định lời dạy trong Di chúc của Bác khi nói về thanh niên rất ý nghĩa, mang tính thời sự cấp bách trong giai đoạn hiện nay với cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội.

"Tôi mong lời dạy, tư tưởng của Bác để lại trong Di chúc được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quán triệt làm sao thực hiện tốt chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị.

Thanh niên giữ vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nêu ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội XIII đang chuẩn bị có nội dung tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, xây dựng môi trường điều kiện cho học tập, lao động, giải trí, rèn luyện; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ, tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Võ Văn Thưởng: Không có đổi mới lần 1, lần 2, đây là quá trình liên tục - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng thanh niên luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong đường lối chủ trương, chính sách của Đảng - Ảnh: NAM TRẦN

"Tôi cho đây là ý quan trọng, thanh niên luôn luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, cũng như trong chiến lược phát triển của nhà nước", ông Võ Văn Thưởng đánh giá.

Với sự tin tưởng sâu sắc vào sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết của thanh niên, ông Võ Văn Thưởng mong muốn thanh niên tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tựu mới, to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ tiền bối đi trước, của gia đình, xã hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII

TTO - Chiều 10-12, tại Hà Nội chính thức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm nhấn của đại hội lần này là rực rỡ không gian đầy sắc màu của 54 dân tộc anh em.

HÀ THANH - VŨ THỦY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận